Bestel Augmentin tabletten bij online apotheek voor de beste prijs

Augmentin

kopen Augmentin

INDICATIES

Augmentin wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Augmentin is een penicilline-antibioticum. Het werkt door het doden van gevoelige bacteriën.

INSTRUCTIES

Gebruik Augmentin zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Augmentin via de mond met of zonder voedsel. Als de maag van streek is, neem het dan met voedsel om maagirritatie te verminderen.
Om uw infectie volledig te genezen, moet u Augmentin de volledige kuur innemen. Blijf het innemen, zelfs als u zich na een paar dagen beter voelt.
Als u een dosis Augmentin overslaat, neem het dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.
Stel uw zorgverlener vragen over het gebruik van Augmentin.

OPSLAG

Bewaar Augmentin bij of onder 25 graden Celsius. Niet in de badkamer bewaren. Niet in de badkamer bewaren. Houd Augmentin buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO

Actief ingrediënt: Amoxicilline/clavulanaat kalium.

Gebruik Augmentin NIET als:

u allergisch bent voor een ingrediënt in Augmentin of een ander penicilline antibioticum (bijv. ampicilline)
u in het verleden leverproblemen of vergeling van de ogen of huid heeft gehad, veroorzaakt door Augmentin
u infectieuze mononucleose (mono) heeft
u een tetracycline antibioticum (bijv. doxycycline) gebruikt
u onlangs een levend oraal tyfusvaccin heeft gekregen of gaat krijgen.
Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Augmentin. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende aandoeningen op u van toepassing is:

als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u een geneesmiddel, kruidenpreparaat of voedingssupplement op recept of zonder recept gebruikt
als u allergieën heeft voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen
als u in het verleden last heeft gehad van allergieën, astma, hooikoorts of netelroos
als u een ernstige allergische reactie (bv. ernstige huiduitslag, netelroos, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid) heeft gehad op een cefalosporine (bv. cefalexine) of een ander beta-lactam antibioticum (bv. imipenem)
als u nierproblemen of gonorroe heeft
als u in het verleden leverproblemen of vergeling van de ogen of huid heeft gehad.
Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Augmentin. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:

Anticoagulantia (bijv. warfarine) omdat het risico op bloedingen kan worden verhoogd
Probenecid omdat het de hoeveelheid Augmentin in uw bloed kan verhogen
Chlooramfenicol, macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), sulfonamiden (bijv. sulfamethoxazol) of tetracycline antibiotica (bijv. doxycycline) omdat ze de effectiviteit van Augmentin kunnen verminderen.
Methotrexaat, omdat het risico op bijwerkingen kan worden verhoogd door Augmentin
Levend oraal tyfusvaccin of hormonale anticonceptie (bijv. anticonceptiepillen) omdat de werkzaamheid ervan door Augmentin verminderd kan zijn.
Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Augmentin een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Augmentin kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan erger zijn als u het inneemt met alcohol of bepaalde geneesmiddelen. Gebruik Augmentin met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.
Augmentin werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijv. verkoudheid).
Zorg ervoor dat u Augmentin voor de volledige kuur gebruikt. Als u dit niet doet, kan het zijn dat het medicijn uw infectie niet volledig oplost. De bacterie kan ook minder gevoelig worden voor dit of andere medicijnen. Hierdoor kan de infectie in de toekomst moeilijker te behandelen zijn.
Langdurig of herhaald gebruik van Augmentin kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om dit te behandelen.
Milde diarree komt vaak voor bij antibioticagebruik. Een ernstigere vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) kan echter zelden voorkomen. Deze kan ontstaan terwijl u het antibioticum gebruikt of binnen enkele maanden nadat u met het gebruik bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u buikpijn of -krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting heeft. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts te overleggen.
Het is mogelijk dat hormonale anticonceptie (bv. anticonceptiepillen) minder goed werkt terwijl u Augmentin gebruikt. Gebruik om zwangerschap te voorkomen een extra vorm van anticonceptie (bijv. condooms).
Bruine, gele of grijze verkleuring van de tanden kwam zelden voor bij sommige patiënten die Augmentin gebruikten. Het kwam het vaakst voor bij kinderen. De verkleuring werd in de meeste gevallen verminderd of verwijderd door tandenpoetsen of gebitsreiniging. Neem contact op met uw arts als u dit effect ervaart.

Diabetespatiënten - Augmentin kan ervoor zorgen dat de resultaten van sommige tests voor urine glucose verkeerd zijn. Vraag uw arts voordat u uw dieet of de dosis van uw diabetesmedicijn verandert.
Laboratoriumtests, waaronder leverfunctie, nierfunctie en het tellen van volledige bloedcellen, kunnen worden uitgevoerd als u Augmentin voor een lange periode gebruikt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw toestand te controleren of te controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat u zich aan alle afspraken met artsen en laboratoria houdt.
Gebruik Augmentin met voorzichtigheid bij ouderen; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, vooral patiënten met nierproblemen.
Gebruik Augmentin met uiterste voorzichtigheid bij kinderen jonger dan 10 jaar die diarree of een infectie van de maag of darm hebben.
Augmentin mag niet worden gebruikt bij kinderen die minder wegen dan 40 kg; de veiligheid en werkzaamheid bij deze kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Augmentin tijdens de zwangerschap bespreken. Augmentin komt voor in de moedermelk. Als u borstvoeding geeft of gaat geven terwijl u Augmentin gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Bespreek mogelijke risico's voor uw baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of weinig last van bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Diarree; misselijkheid; braken.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong); bloederige ontlasting; verwardheid; donkere urine; koorts, koude rillingen of aanhoudende keelpijn; rode, gezwollen, geblakerde of afschilferende huid; toevallen; ernstige diarree; maagpijn of krampen; ongewone blauwe plekken of bloedingen; vaginale afscheiding of irritatie; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.