Bestel Zithromax tabletten bij online apotheek voor de beste prijs

Zithromax

kopen Zithromax

INDICATIE

Zithromax wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Het kan ook alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt om bepaalde infecties bij personen met een gevorderde HIV-infectie te behandelen of te voorkomen. Zithromax is een macrolide antibioticum. Het vertraagt de groei van, of doodt soms, gevoelige bacteriën door de productie van belangrijke eiwitten te verminderen die de bacteriën nodig hebben om te overleven.

INSTRUCTIE

Gebruik Zithromax zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Zithromax via de mond in, met of zonder voedsel. Als maagklachten optreden, neem dan met voedsel om maagirritatie te verminderen.
Neem geen antacidum dat aluminium of magnesium bevat binnen 1 uur voor of 2 uur nadat u Zithromax inneemt.
Zithromax werkt het beste als het elke dag op hetzelfde tijdstip wordt ingenomen.
Om uw infectie volledig op te ruimen, gebruik Zithromax voor het volledige verloop van de behandeling. Blijf het gebruiken, zelfs als je je binnen een paar dagen beter voelt.
Als u een dosis Zithromax mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in.
Vraag uw zorgverlener eventuele vragen die u heeft over het gebruik van Zithromax.

OPSLAG

Bewaar Zithromax onder 86 graden F (30 graden C). Bewaar uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Zithromax buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van huisdieren.

MEER INFO

Werkzame Stof: Azithromycine.

Gebruik Zithromax niet als

u allergisch bent voor een ingrediënt in Zithromax, voor andere macrolide antibiotica (bijv. erytromycine) of voor ketolide antibiotica (bijv. telithromycine)
u gebruikt dofetilide, nilotinib, pimozide, propafenon of tetrabenazine.
Neem onmiddellijk Contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen interageren met Zithromax. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende op u van toepassing is:

als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u een recept of nonprescription geneeskunde, kruidenpreparaat, of voedingssupplement
als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
als u lever-of nierproblemen, myasthenia gravis of abnormale hartritmes heeft.
Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met Zithromax. Vertel uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, met name een van de volgende:

Antiaritmica (bijv. disopyramide, dofetilide ), arseen, astemizol, cisapride, domperidon, maprotiline, methadon, paliperidon, pimozide, propafenon, quinolon antibiotica (bijv. levofloxacine), terfenadine of tetrabenazine omdat het risico op hartproblemen, waaronder onregelmatige hartslag, kan worden verhoogd
Nelfinavir omdat het het risico op bijwerkingen van Zithromax kan verhogen
Rifampicine omdat het de effectiviteit van Zithromax kan verminderen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), carbamazepine, cyclosporine, digoxine, ergotderivaten (bijv. ergotamine), nilotinib, fenytoïne, rifampicine, theofylline, triazolam of tyrosine kinase receptor remmers (bijv. dasatinib) omdat het risico van hun bijwerkingen kan worden verhoogd door Zithromax.
Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener als Zithromax kan interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Neem contact op met uw zorgverlener voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel verandert.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Zithromax Kan slaperigheid, duizeligheid, wazig zien of duizeligheid veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als u het met alcohol of bepaalde geneesmiddelen gebruikt. Gebruik Zithromax met voorzichtigheid. Rijd niet of voer geen andere mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
Zithromax kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker door de zon verbrand raakt. Vermijd de zon, zonnelampen of zonnebanken totdat je weet hoe je reageert op Zithromax. Gebruik een zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als je langer dan een korte tijd buiten moet zijn.
Milde diarree komt vaak voor bij het gebruik van antibiotica. Een ernstiger vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) kan echter zelden voorkomen. Dit kan zich ontwikkelen terwijl u het antibioticum gebruikt of binnen enkele maanden nadat u ermee bent gestopt. Neem onmiddellijk Contact op met uw arts als er maagpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreden. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts te overleggen.
Vertel uw arts of tandarts dat u Zithromax inneemt voordat u medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende hulp of een operatie krijgt.
Langdurig of herhaald gebruik van Zithromax kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Het kan nodig zijn om uw geneesmiddel te veranderen om dit te behandelen.
Zorg ervoor dat u Zithromax gebruikt voor het volledige verloop van de behandeling. Als u dat niet doet, kan het zijn dat het geneesmiddel uw infectie niet volledig oplost. De bacteriën kunnen ook minder gevoelig worden voor dit of andere geneesmiddelen. Dit kan de infectie in de toekomst moeilijker te behandelen maken.
Zithromax werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijvoorbeeld verkoudheid).
Zithromax mag niet worden gebruikt bij kinderen; veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Zithromax bespreken terwijl u zwanger bent. Het is niet bekend of Zithromax wordt aangetroffen in moedermelk. Als u borstvoeding geeft terwijl u Zithromax gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Bespreek mogelijke risico's voor je baby.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of geringe bijwerkingen.

Neem contact op met uw arts als een van deze meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk worden:

Diarree; hoofdpijn; losse ontlasting; misselijkheid; maagpijn; maagklachten; braken.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; beklemming in de borst; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong; ongewone heesheid); bloederige ontlasting; veranderingen in gehoor of gehoorverlies; pijn op de borst; oog-of zichtproblemen; onregelmatige hartslag; spierzwakte; bonzen in de borst; rode, gezwollen, blaren of schilferende huid; oorsuizen; epileptische aanvallen; ernstige diarree; maagkrampen/pijn; problemen met spreken of slikken; geel worden van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.