Bestel Azitromycine tabletten bij online apotheek voor de beste prijs

Azitromycine

kopen Zithromax

INDICATIES

Zithromax wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige infecties veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Het kan ook alleen of met andere geneesmiddelen worden gebruikt om bepaalde infecties te behandelen of te voorkomen bij personen met een gevorderde HIV-infectie. Zithromax is een macrolide antibioticum. Het vertraagt de groei van, of doodt soms, gevoelige bacteriën door de productie te verminderen van belangrijke eiwitten die de bacteriën nodig hebben om te overleven.

INSTRUCTIES

Gebruik Zithromax zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Zithromax via de mond met of zonder voedsel. Als maagklachten optreden, neem het dan in met voedsel om maagirritatie te verminderen.
Neem geen antacidum met aluminium of magnesium in binnen 1 uur voor of 2 uur na inname van Zithromax.
Zithromax werkt het beste als het elke dag op hetzelfde tijdstip wordt ingenomen.
Om je infectie volledig te genezen, moet je Zithromax de volledige kuur gebruiken. Blijf het gebruiken, zelfs als je je na een paar dagen beter voelt.
Als je een dosis Zithromax overslaat, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor je volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar je normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.
Stel uw arts of apotheker vragen over het gebruik van Zithromax.

OPSLAG

Bewaar Zithromax beneden 86 graden F (30 graden C). Niet in de badkamer bewaren. Niet in de badkamer bewaren. Houd Zithromax buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

MEER INFO

Actief ingrediënt: Azitromycine.

Gebruik Zithromax NIET als:

u allergisch bent voor een ingrediënt in Zithromax, voor andere macrolide antibiotica (bijv. erytromycine), of voor ketolide antibiotica (bijv. telitromycine)
u dofetilide, nilotinib, pimozide, propafenon of tetrabenazine gebruikt.
Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Zithromax. Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende op u van toepassing is:

als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u een geneesmiddel, kruidenpreparaat of voedingssupplement op recept of zonder recept gebruikt
als u allergieën heeft voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen
als u lever- of nierproblemen, myasthenia gravis of een abnormaal hartritme heeft.
Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Zithromax. Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:

Antiarrhythmica (bv. disopyramide, dofetilide), arsenicum, astemizol, cisapride, domperidon, maprotiline, methadon, paliperidon, pimozide, propafenon, quinolon antibiotica (bv. levofloxacine), terfenadine of tetrabenazine omdat het risico op hartproblemen, waaronder onregelmatige hartslag, verhoogd kan zijn.
Nelfinavir omdat dit het risico op bijwerkingen van Zithromax kan verhogen
Rifampine omdat het de werkzaamheid van Zithromax kan verminderen
Anticoagulantia (bijv. warfarine), carbamazepine, cyclosporine, digoxine, ergotderivaten (bijv. ergotamine), nilotinib, fenytoïne, rifampine, theofylline, triazolam of tyrosinekinaseremmers (bijv. dasatinib) omdat het risico op bijwerkingen van deze middelen kan worden verhoogd door Zithromax.
Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverlener of Zithromax een wisselwerking kan hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Raadpleeg uw arts voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Zithromax kan slaperigheid, duizeligheid, wazig zien of licht in het hoofd veroorzaken. Deze effecten kunnen erger zijn als je het samen met alcohol of bepaalde medicijnen inneemt. Gebruik Zithromax met voorzichtigheid. Ga niet autorijden of andere mogelijk onveilige taken uitvoeren totdat u weet hoe u erop reageert.
Zithromax kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt. Vermijd de zon, zonnestralen of zonnebanken totdat u weet hoe u op Zithromax reageert. Gebruik een zonnebrandcrème of draag beschermende kleding als u langer dan een korte tijd buiten moet zijn.
Milde diarree komt vaak voor bij antibioticagebruik. Een ernstigere vorm van diarree (pseudomembraneuze colitis) kan echter zelden voorkomen. Deze kan ontstaan terwijl u het antibioticum gebruikt of binnen enkele maanden nadat u met het gebruik bent gestopt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als er buikpijn of krampen, ernstige diarree of bloederige ontlasting optreedt. Behandel diarree niet zonder eerst met uw arts te overleggen.
Vertel uw arts of tandarts dat u Zithromax gebruikt voordat u medische of tandheelkundige zorg, spoedeisende hulp of een operatie krijgt.
Langdurig of herhaald gebruik van Zithromax kan een tweede infectie veroorzaken. Vertel het uw arts als er tekenen van een tweede infectie optreden. Uw geneesmiddel moet mogelijk worden gewijzigd om dit te behandelen.

Zorg ervoor dat je Zithromax de volledige kuur gebruikt. Als u dit niet doet, kan het zijn dat het medicijn uw infectie niet volledig oplost. De bacterie kan ook minder gevoelig worden voor dit of andere medicijnen. Hierdoor kan de infectie in de toekomst moeilijker te behandelen zijn.
Zithromax werkt alleen tegen bacteriën; het behandelt geen virale infecties (bijv. verkoudheid).
Zithromax mag niet worden gebruikt bij kinderen; de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet bevestigd.
Zwangerschap en borstvoeding: Als u zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. U moet de voordelen en risico's van het gebruik van Zithromax tijdens de zwangerschap bespreken. Het is niet bekend of Zithromax in de moedermelk wordt aangetroffen. Als je borstvoeding geeft of gaat geven terwijl je Zithromax gebruikt, neem dan contact op met je arts. Bespreek mogelijke risico's voor uw baby.

Bijwerkingen

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of weinig last van bijwerkingen.

Neem contact op met je arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

Diarree; hoofdpijn; losse ontlasting; misselijkheid; maagpijn; maagklachten; braken.

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:

Ernstige allergische reacties (huiduitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong; ongewone heesheid); bloederige ontlasting; veranderingen in het gehoor of gehoorverlies; pijn op de borst; oog- of zichtproblemen; onregelmatige hartslag; spierzwakte; bonzen op de borst; rode, gezwollen, blaren of afschilferende huid; oorsuizen; toeval; ernstige diarree; buikkrampen/pijn; moeite met spreken of slikken; vergeling van de huid of ogen.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Als u vragen heeft over bijwerkingen, neem dan contact op met uw zorgverlener.